1. Home »
  2. Onderdeel van de maatschappij.

Onderdeel
van de maatschappij.

Koopmans Verf staat voor ruim 135 jaar verf bereiden. Een periode waarin de ambachtelijke verfmaker uitgroeide tot een vooraanstaand verfproducent. Opererend vanuit één van de modernste fabrieken van Europa. Gelegen te midden van de groene weiden van Noord-Friesland, vlakbij het wad.

Koopmans-verf-fabriek

Van generatie op generatie betrokken én betrouwbaar

In de kop van Nederland aan de rand van de Waddenzee, waar de wind vrij spel heeft en de lucht in haar zuiverste vorm aanwezig is, prijkt de fabriek van Koopmans fier boven het groene landschap. Deze onder architectuur gebouwde moderne fabriek lijkt bijna op te gaan in de strak gelijnde landerijen. Koopmans Verf, hier sinds oudsher gevestigd, is als één van Nederlands oudste verffabrieken onderdeel geworden van het cultuurhistorisch erfgoed wat Nederland rijk is. Dat deze fabriek gesitueerd is in een uniek beschermd waddengebied, wat opgenomen is op de UNESCO-Werelderfgoedlijst, zal dan ook niemand verbazen.

Biobased-verf-koopmans

Product Koopmans Verf

Koopmans heeft landelijke bekendheid verworven als een betrokken producent die van oudsher verf produceert op basis van duurzame hernieuwbare grondstoffen, waaronder lijnolie.

De Perkoleum is een buitenbeits op basis van natuurlijke lijnolie. Al jaren een waardevol ingrediënt van onze verven. Een milieuvriendelijk, uitstekend smeerbaar en duurzaam herwinbare grondstof. Al jaren wordt dit ‘gouden zaad’ verwerkt in onze verf. Lijnolie is een natuurlijk bindmiddel met bijzondere eigenschappen zoals een goede vochtregulering, diep impregnerend vermogen en duurzame elasticiteit.

biobased-Koopmans-Verf-duurzaam

Zorgdragen voor huidige en komende generaties

De filosofie van Koopmans is zorg te dragen voor zowel de huidige als de komende generaties door zo duurzaam mogelijk te produceren. Om dit (wind)kracht bij te zetten maakt Koopmans gebruik van windenergie opgewekt door een eigen windmolen. Naast het volledig zelfvoorzienend zijn in energie voor eigen productieprocessen levert Koopmans een sociaal maatschappelijke bijdrage door de restenergie af te staan voor consumentgebruik waar vele huisgezinnen van profiteren. In de lijn van deze filosofie heeft Koopmans een speciale BioBased verflijn o.b.v. hernieuwbare grondstoffen ontwikkeld. Zo wil deze Friese verfproducent actief bijdragen aan een schoner milieu.